Grænselandshumor

Selvironien er en vigtig bestanddel af den sønderjyske humor og udsprunget, som den er splittet mellem de to sprog, giver den landsdelen en særlig farve. Denne særlige grænselandshumor har været med til at afmystificere de nationalpolitiske forhold. Et eksempel: 

En stor hjemmetysk embedsmand sagde: - Tag bare en Gammel Dansk, det smitter ikke.

æ Rummelpot har været med til at fremme denne humor - og har således været med til at give landsdelen en identitet og særlig farve. Og tak for det! 

Frode Kristoffersen skrev dette til æ Rummelpots 70 års jubilæum.

Tags: æ Rummelpot, magasin, karikatur, Sønderjysk Humor

Udskriv